Hiske Ridder
 

Open voor mogelijkheden

Zoekend naar beweging en continuïteit

Oog voor gemeenschappelijkheid en gezamenlijkheid

Signalerend, concreet, praktisch

 

 

 
 

Hiske Ridder


In 1968 begon mijn leven. Als kind altijd buiten. De boerderij naast ons huis maakte integraal onderdeel uit van die eerste 15 levensjaren. Leven en dood, oorsprong en authenticiteit, oorzaak en gevolg. Deze periode heeft aangewakkerd wat ik in het leven daarna en dat nog zal komen wil voelen en benutten.

Op de lagere en middelbare school begonnen de vragen over nut, noodzaak en beweegredenen zich voor het eerst te manifesteren.

.

Ruimte

In mijn werk luister ik om zo ruimte te geven aan mensen, deelnemende partijen en samenwerkingsverbanden. Binnen die ruimte ga ik op zoek naar gezamenlijkheid en creëer ik gemeenschappelijkheid. Diversiteit is daarbij geen beletsel: elk onderwerp zie ik als onderdeel van een geheel. Het is dit geheel dat overzichtelijk wordt gemaakt door de acties die volgen.

Terrein

In plaats van ieder zijn eigen ruimte en kennis te laten beheren facilteer ik processen in hoge mate door ruimte te delen en kennis uit te wisselen. Ik heb daarbij oog voor de verschillende mechanismes die in werking treden en verbindt bestaande structuren met omliggende. Hierdoor gaat iedereen die deelneemt aan het proces zich ook verantwoordelijk voelen voor dit proces

Actie

Waar mensen 'wij' zeggen neem ik initiatief om:

  • samen te vatten
  • zaken concreet te benoemen
  • afspraken te maken en
  • tot actie over te gaan

Creëren

door actie te ondernemen of door het inschakelen van de juiste mensen wordt

  • onderzoek gedaan
  • informatie bij elkaar gebracht en beschikbaar gesteld
  • zo 'gepland' en gewerkt dat een maximale procesbeweging tot stand komt

Vragen, ontmoeten, verkennen, bespreken, samenwerken? Lees verder op deze site of neem direct contact op voor een kennismaking met Hiske.

Klik hier voor CV gegevens (LinkedIn)

Energieke inzet voor een stimulerende samenwerking